The Guardian, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, La Stampa

Over migratie bestaan veel vooroordelen. Journalisten van vijf grote Europese kwaliteitskranten hielden er tien tegen het licht.

‘Ze pikken onze banen in’

Volgens een studie uit 2012 voor het strategisch-analytische centrum van de Franse staat vormen immigranten 9 procent van de werkzame bevolking in Frankrijk en dragen ze 8,9 procent bij aan de arbeidsmarkt. Er is meer werkloosheid dan onder niet-immigranten: 16,1 procent vergeleken met 9,1 procent, volgens gegevens uit datzelfde jaar van het Franse Nationale Instituut voor Statistiek en Economische Studies (Insee).

Immigranten werken over het algemeen in sectoren waarvoor weinig dan wel geen diploma’s nodig zijn, zoals de bouw, catering en seizoensgebonden landarbeid. Een eind 2012 uitgevoerde regeringsstudie wees uit dat ongeveer eenderde van de huishoudelijke hulpen en een kwart van de mensen die in de bouw werkten immigranten waren.

Ze zijn ook in hoge mate oververtegenwoordigd in onstabiele werkomstandigheden, zoals parttime werk en kortetermijncontracten. Frankrijk heeft een hoog werkloosheidscijfer, maar heeft ook te kampen met een tekort op bepaalde gebieden, zoals de medische sector waarvoor te weinig mensen zijn te vinden. De meerderheid van de studies stellen dat Frankrijks vergrijzende bevolking immigratie noodzakelijk maakt om de loonafdracht op hetzelfde niveau te houden.

Le Monde

‘Ze vormen een aanslag op het uitkeringsbudget’

In Frankrijk vallen immigranten en autochtonen niet in verschillende categorieën wat betreft uitkeringen. Het is dus moeilijk om erachter te komen wie wat verdient of ontvangt. Maar we weten bijvoorbeeld wel dat immigranten meer werkloosheidsuitkeringen aanvragen dan niet-immigranten: van de eerste groep is 17,3 procent van de vrouwen en 16,3 procent van de mannen werkloos, vergeleken met respectievelijk 10 en 9,7 procent van de totale bevolking.

Uit een studie uit 2005 van de econoom Xavier Chojnicki bleek echter dat immigranten weliswaar meer uitkeringen kregen voor huisvesting, welzijn en werkloosheid, maar dat ze ook meer bijdroegen dan anderen. Dat verschil is te verklaren door de pensioenen. Immigrantenpopulaties hebben een andere leeftijdsstructuur. Ze zijn jonger (ook relatief) en dus actiever (55 procent is tussen de 22 en 55 jaar, vergeleken met 40 procent van de totale bevolking). Daarom betalen ze meer, terwijl ze minder kinderbijslag of pensioen krijgen.

Le Monde