New York Review of Books – New York

Volgens Winston Churchill was jaloezie ‘de improductiefste der ondeugden’. Maar is dat wel zo? Of wakkert deze ingewikkelde emotie juist onze overlevingsdrang aan? Hoogleraar klassieke talen Peter Toohey zocht het tot op de bodem uit.

Uiteindelijk draait alles om de liefde, zegt de romanticus, volgens de cynicus draait alles om geld. Peter Toohey, hoogleraar klassieke talen aan de Universiteit van Calgary, heeft een onderhoudend pleidooi gehouden voor het idee dat jaloezie de bron is voor een groot deel van ons emotionele leven en wellicht voor een nóg groter deel van de literatuur, de wetten en het dagelijks bestaan. In andere geschriften heeft de hoogleraar de begrippen verveling en melancholie uitgewerkt; zowel in die boeken als in deze studie noemt hij een aantal voordelen van emoties die normaal als negatief worden beschouwd: jaloezie is ‘een krachtig middel om de rechten van het individu te verdedigen en samenwerking en gelijke behandeling te stimuleren’.

Afgunst richt zich op wat je graag wilt hebben, jaloezie op wat je niet kwijt wilt raken