Corriere della Sera – Milaan

Overal in Europa vinden onderwijshervormingen plaats. In Italië probeert premier Renzi scholen efficiënter te maken door directeuren meer macht te geven. Dat heeft volgens publicist Roger Abravanel echter alleen zin als deze zelf op basis van de juiste competenties worden geselecteerd.

De schoolhervormingen van Matteo Renzi lijken sterk op de hervormingen die hij heeft doorgevoerd op de arbeidsmarkt [waar het ontslagrecht is versoepeld]. Maar een school is geen bedrijf. Niet omdat scholing geen business is, maar omdat de Italiaanse scholen zich niet bekommeren om hun klanten: de leerlingen.

De logica die Renzi gebruikt bij de schoolhervormingen is dezelfde als die van de Amerikaanse Jobs Act: een eind maken aan de oneerlijke behandeling van tijdelijke werknemers (of deze althans reduceren) en tegelijkertijd aan hun bazen (bedrijfsleiders in bedrijven, directeuren en rectoren op scholen) meer macht geven bij het selecteren van hun arbeidskrachten. Ondernemers mogen medewerkers ontslaan die hun werk niet goed doen, schooldirecteuren mogen leerkrachten aannemen die goed kunnen lesgeven.

Scholieren protesteren tegen Matteo Renzi's schoolhervormingen.