The New York Times – New York

In het door droogte getroffen Californië wordt naarstig gezocht naar water. Ontzilting van het zeewater lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar er zitten veel haken en ogen aan.

Elke keer wanneer Californië door droogte wordt getroffen, denken de inwoners van de staat onherroepelijk aan het enorme reservoir onaangesproken water voor de kust: ongeveer 709 triljoen liter (709 miljard keer miljard, oftewel 709 met achttien nullen), die verleidelijk in de zon ligt te schitteren.

Maar nu staat voor het eerst een Californische wereldstad op het punt de Stille Oceaan als drinkwaterbron te gebruiken. San Diego County bouwt in Carlsbad een installatie van 1 miljard dollar die zout uit zeewater gaat halen en al in november operationeel moet zijn. Het wordt een belangrijke test die moet uitwijzen of Californische steden de oceaan zullen kunnen gebruiken om hun nijpende watertekort op te lossen.

Verdroogd grasveld in Sacramento. – © Kevin Cortopassi