The New York Times | New York

Zeventien van de twintig grote Amerikaanse kranten roepen hun lezers op op Clinton te gaan stemmen. Zo ook The New York Times, en die motiveert dat als volgt…

In een normaal verkiezingsjaar zouden we de twee presidentskandidaten op basis van hun programma’s met elkaar vergelijken. Maar dit is geen normaal verkiezingsjaar. Zo’n vergelijking zou een zinloze onderneming zijn in een verkiezingsstrijd waar de ene kandidaat – onze keus, Hillary Clinton – een lange staat van dienst en tal van pragmatische ideeën heeft en de andere, Donald Trump, niets concreets over zichzelf of zijn plannen loslaat maar onderwijl wel gouden bergen belooft.

Maar ook deze steunbetuiging zou een zinloze onderneming zijn als alleen daarmee de keus van de Clinton-aanhangers werd onderschreven. Wij willen juist diegenen onder u overtuigen die nog aarzelen om op Hillary Clinton te stemmen – omdat u eigenlijk liever niet op een Democraat stemt, of op weer een Clinton, of op een kandidaat die op het eerste gezicht de zoveelste exponent lijkt van een onverschillige gevestigde orde en van een failliet politiek systeem.

Het neersabelen van de andere kandidaat kan geen argument zijn. Het beste argument om op Hillary Clinton te stemmen kan niet zijn dat ze geen Donald Trump is.
Het beste argument zijn de uitdagingen waarvoor dit land staat, en het vermogen van Hillary Clinton om die het hoofd te bieden.

De volgende president zal zich geconfronteerd zien met onverdraagzame, uitsluitend door eigenbelang gemotiveerde bewegingen