Mother Jones | San Francisco

Na elke nieuwe massale schietpartij in de VS wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar de wapenlobby en de NRA. Maar wie zijn deze wapenfabrikanten precies? Tijdschrift Mother Jones zocht het uit.

Het zijn allemaal blanke mannen van middelbare leeftijd. Sommige pronken met hun weelde, maar de meeste vliegen onder de radar. Ze staan zelden in de aandacht van de grote media en zelfs niet van de vakpers. Dat ze zo onbekend zijn, zou niet zo vreemd zijn als we het hadden over de grootste fabrikanten van autoaccessoires of verwarmingsinstallaties. Maar we hebben het over Amerika’s grootste wapenfabrikanten – de topmannen in Amerika’s meest omstreden industriesector. Die blijven op de achtergrond en laten liever niet merken hoeveel invloed ze uitoefenen op de wetgeving die hun sector moet beschermen – met name de wet die wapenfabrikanten vrijwaart van aansprakelijkheid voor misdaden die met hun producten worden gepleegd.

Met dit artikel wil Mother Jones wat licht werpen op deze schimmige sector (waar acht miljard dollar in omgaat) en de mannen die er aan de touwtjes trekken. De drie grootste bedrijven publiceren wat jaarcijfers, de rest is in private handen. Soms wordt de bedrijfsstructuur nog verder verhuld door private-equityfondsen en constructies met brievenbusfirma’s in belastingparadijzen.

Wij hebben productie- en importcijfers van het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) geanalyseerd en obscure nieuwsberichten, gerechtelijke stukken, brancheonderzoeken en cijfers van de fiscus doorgespit. De tien onderzochte bedrijven slijten samen meer dan acht miljoen wapens per jaar aan kopers in de VS: meer dan twee derde van de hele Amerikaanse markt. Op ons verzoek om nadere informatie heeft geen van de bedrijven gereageerd.

In het jaar na de schietpartij op de Sandy Hook-school in Newtown boekten de drie grootste fabrikanten en recordwinst