The Wall Street Journal | New York

In een bijna duizend jaar oud slot in Rijnland-Palts leidt Duitsland bankiers op die het land moeten behoeden voor het spook van de geldontwaarding van bijna een eeuw geleden. Want de Europese Centrale Bank is één ding, maar ‘alle Duitsers geloven in de Bundesbank’.

Hachenburg is een oud vestingstadje dat uitkijkt over een groene vallei, vijftig kilometer verwijderd van de dichtstbijzijnde stad, Koblenz, en alleen bereikbaar via een kronkelweg door de bossen. En hier, in een kasteel uit de twaalfde eeuw, wordt Duitslands eerste verdedigingslinie tegen buitenlandse instabiliteit gedrild. Vroeger was slot Hachenburg een grafelijk paleis. Nu huist er een topacademie voor ongeveer driehondervijftig jonge mannen en vrouwen die maar voor één ding worden opgeleid: werken bij de centrale bank. Het typische studentenprofiel? ‘Risicomijdend,’ zegt de rector van de school, Erich Keller.

Risicomijdend

In 2002 verloor Duitsland door de komst van de euro zijn eigen munt. Aan de bestuursraad van de Europese Centrale Bank mag Duitsland slechts een van de vijfentwintig leden leveren – evenveel als de lidstaat Malta. Maar de Bundesbank is nog steeds een gezaghebbend instituut, met een eigen interne opleiding, de Hochschule der Deutschen Bundesbank, die nieuwe bankiers blijft afleveren.

Ongeveer een kwart van de circa tienduizend medewerkers van de Bundesbank heeft deze driejarige opleiding gevolgd, onder wie relatief veel hoger kader. En meer dan tachtig procent van de studenten die de opleiding voltooit, werkt tien jaar later nog steeds voor de Bundesbank.

In een Europese Unie die naast het uittreden van Groot-Brittannië ook wordt geteisterd door hoge werkloosheid, terrorisme, een vluchtelingenstroom en een negatieve rente, blijft Schloss Hachenburg een eiland van stabiliteit. Het onwankelbare Duitse streven naar monetaire stabiliteit is een erfenis van de traumatische hyperinflatie van de jaren twintig van de vorige eeuw en vormde het fundament voor de naoorlogse economische groei van West-Duitsland. Tegenwoordig is de Bundesbank ondergeschikt aan de ECB, die het monetair beleid van de negentien eurolanden bepaalt. Maar hoewel het personeelsbestand van de Bundesbank sinds begin jaren negentig bijna is gehalveerd, is het nog steeds drie keer zo groot als dat van de ECB. En de bank breidt zijn opleiding uit: sinds oktober worden er meer studenten aangenomen, zelfs vijftien procent meer.

De Bundesbank geniet in Duitsland nog steeds ‘veel vertrouwen’, aldus Johann Schopp, student aan de Hochschule. Dat vertrouwen heeft een lange geschiedenis. Al in 1992 zei Jacques Delors, de toenmalige Franse voorzitter van de Europese Commissie: ‘Niet alle Duitsers geloven in God, maar ze geloven wel allemaal in de Bundesbank.’ Schopp heeft zijn baan bij een Duitse spaarbank opgezegd om aan de Bundesbank Hochschule te kunnen studeren: hij ‘wil helpen de stabiliteit te bewaken’.