360 Magazine | Amsterdam

Voor het eerst zijn onderzoekers erin geslaagd een laboratoriumembryo iets langer dan dertien dagen in leven te houden. Het record biedt nieuwe perspectieven, maar baart ook zorgen.

JA

Laten we op de wijsheid van wetenschappers vertrouwen

Dat de internationale consensus over de limiet van twee weken waarmee met een menselijk embryo mag worden geëxperimenteerd opnieuw ter discussie wordt gesteld, is een enorme sprong voorwaarts. Maar vooral duidt deze nieuwe ontdekking, zoals het onderzoeksteam schrijft in Nature Cell Biology, ‘op het opmerkelijke en onverwachte vermogen van menselijke embryocellen om zich op eigen kracht te reorganiseren’. Dat betekent dat embryo’s al in zo’n vroeg stadium autonoom zijn.

Tot nu toe was de limiet van twee weken geruststellend voor degenen die twijfelen hoelang er met het menselijk leven ‘geknutseld’ mag worden. Na twee weken kan het embryo zich niet meer opsplitsen tot een tweeling, dus is het een volledig individu waarvan de lichamelijke aard bepaald begint te worden. Deze ontwikkeling markeert het begin van het bestaan van ‘een wezen met een moreel statuut’.

Wetenschappers zijn altijd geneigd naar de toekomst te kijken om hun onderzoek te rechtvaardigen. Ze zullen zeggen dat hun werk de kennisgrens verlegt en een belofte vormt voor de vooruitgang van de menselijke soort. Dankzij deze experimenten met een embryo van dertien dagen wordt het makkelijker om miskramen te begrijpen, in-vitrofertilisatie te verbeteren en een beter inzicht te krijgen in de oorzaak van complicaties tijdens de zwangerschap. Kortom, als de tijdslimiet wordt opgerekt, zal de mens daar wel bij varen.

Dankzij deze experimenten wordt het makkelijker om miskramen te begrijpen, in-vitrofertilisatie te verbeteren en beter inzicht te krijgen in de oorzaak van complicaties