Asahi Shimbun | Tokio

De bejaarde Japanse keizer Akihito zinspeelde onlangs op een voortijdig aftreden, iets wat volgens de grondwet niet kan. Kwaliteitskrant Asahi Shimbun valt de monarch bij.

Keizer Akihito had zijn entourage al laten weten dat hij graag prins Naruhito de 
Chrysantentroon zou zien bestijgen. Op 8 augustus verspreidde de mediadienst van het keizerlijk huis een videoboodschap van hem aan het volk, waarin hij zich voor het eerst publiekelijk over de kwestie uitliet. Uit Akihito’s boodschap blijkt zijn diepe besef van de verantwoordelijkheden die zijn positie als keizer met zich meebrengt: hij symboliseert tegelijk de staat en de eenheid van het volk. Zijn rede roept 
in herinnering met hoeveel zorg en toewijding hij sinds zijn troonsbestijging 28 jaar geleden heeft gewerkt aan zijn vertrouwensrelatie met het volk.

De grondwet stelt dat de keizer met zijn handelen geen enkele invloed op het politieke proces mag uitoefenen. Om die reden bezigde hij in zijn rede, die van tevoren werd opgenomen en werd uitgezonden op meerdere televisiezenders, niet éénmaal de term ‘abdicatie’. Akihito legde de nadruk op zijn vrees dat hij binnenkort niet meer in staat zou zijn zijn plichten als keizer goed te vervullen, en suggereerde dat een regent zijn officiële taken misschien zou kunnen overnemen. Hij noemde de maatschappelijke onrust die zou kunnen ontstaan, en de consequenties die dit voor het leven van veel mensen zou hebben, als zijn gezondheidstoestand ‘ernstig’ achteruit zou gaan.

Deze ongebruikelijke stap van de keizer laat maar weer eens zien hoe vastgeroest onze politici zijn en hoe weinig ze in staat zijn gebleken om vooruit 
te kijken. Hierdoor is nu een lastige situatie ontstaan.

Het gaat in tegen de wil van het volk om krampachtig vast te houden aan het idee dat hij tot zijn dood op de troon moet zitten