Al-Hayat   | Londen 

Het wordt tijd dat de Arabische wereld verklaart dat geen enkel doel het terrorisme heiligt, en inziet dat het zich wel degelijk op de islam baseert, betoogt de Palestijnse intellectueel Khaled Hroub.

De aanslag in Nice lijkt een nieuwe klap in het gezicht van de Arabisch-islamitische wereld. Hij voegt zich bij de trieste berichten over het terrorisme die ons dagelijks bereiken vanuit Iran, Syrië, Jemen en andere landen in het Midden-Oosten. Dit terrorisme, dat zich beroept op de islam, heerst overal, van Bangladesh en Pakistan tot Orlando in de Verenigde Staten.

In de Arabische wereld blijven we hardnekkig volhouden dat we niets met deze drama’s te maken hebben. Maar je kunt niet volstaan met te zeggen dat de plegers van deze misdaden gewoon ‘boeven’ zijn en dat ze ons niet vertegenwoordigen. Waarom brengen dan alleen wij zulke ‘boeven’ voort? Door welke cultuur, opvoeding en algehele leefomgeving zijn ze op de wereld gezet?

Niet-moslims krijgen er week in week uit in duizenden preken van langs, waarbij er een beroep op God wordt gedaan om niemand van hen te sparen