Mainichi Shimbun  | Tokio

Ook de negenentwintigste Godzilla-film is in Japan weer een onvervalste kaskraker. Maar geeft de prent ook een realistisch beeld van een crisissituatie? 
De krant Mainichi Shimbun vroeg een aantal politici en veiligheidsspecialisten wat zij zouden doen als het monster daadwerkelijk toesloeg.

Opeens verschijnt een gigantisch wezen dat niemand ooit eerder heeft gezien, en dat de hele stad vernietigt. Voilà, de plot van de film Godzilla Resurgence, die onlangs in Japan in première ging (het is alweer de negenentwintigste aflevering van de Japanse franchise over het door straling gemuteerde monster; de eerste episode dateert van 1954). Al ruim vier miljoen mensen gingen de door Hideaki Anno geregisseerde film zien, wat goed is voor een recette van 6 miljard yen [53 miljoen euro]. Daarmee is het een van de best bezochte Japanse films aller tijden. En al berust de film niet op feiten, toch zag de Vereniging van Parlementaire Filmliefhebbers, een onafhankelijke organisatie onder leiding van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Koichiro Gemba, er aanleiding in om een debat aan te zwengelen over ons vermogen om adequaat te reageren op rampen.

In de film wordt zeer realistisch getoond hoe een fantasiewezen paniek zaait in het parlement en tot welke reacties dit vervolgens leidt. Dat roept natuurlijk de vraag op hoe de Japanse overheid zou handelen in een echte crisissituatie. Wij besloten daarom een aantal specialisten te vragen wat zij zouden adviseren als Godzilla in het echt zou toeslaan.

‘Maar dat is onmogelijk! Als het zo gedaan werd, zou dat tot gigantische files in Tokio leiden. Er zou paniek uitbreken’