VPRO | Hilversum

Een selectie uit de buitenlandberichtgeving op televisie, radio en internet.

Rekening

Poetins ‘geleide economie’ is een echec.

Rusland is een petrostaat waar corrupte elites zich verrijken met de opbrengst van grondstoffen, terwijl investeringen in industrie en infrastructuur uitblijven. Vooral in de Russische provincie zakt Poetins vaak aangehaalde ‘geleide democratie’ weg in een moeras van ambtelijke willekeur, corrupte rechtspraak en criminele praktijken.

Udo Lielischkies, ARD-correspondent in Moskou, maakte een reportage over een land waarin de regering de teugels steeds meer uit handen lijkt te moeten geven. Hij filmde onder andere in het zuiden, bij Krasnodar, waar geprivatiseerde kolchozen worden ingepikt door agrarische concerns die het uitsluitend om het land te doen is; al het vee wordt geslacht, zuivel- en vleesverwerkende bedrijven en broodfabrieken worden gesloten. Veel dorpen raken voorzieningen als scholen en brandweer kwijt, omdat ze niet langer door de opgedoekte bedrijven worden gefinancierd. Waar ooit socialisme werd gepraktiseerd, heerst nu het roofkapitalisme.

Toen Lielischkies en zijn team in de Oeral filmden hoe het gezondheidswezen er door wanbeleid in elkaar zakt, of hoe ergens langs de Wolga een kritische automanager zijn baan kwijtraakte, werden ze door lokale overheden en veiligheidsdiensten in de gaten gehouden en tegengewerkt. Wanneer krijgt ook Poetin de rekening gepresenteerd?

(Maarten van Bracht)