Courrier international  |  Parijs

Sinds een jaar of tien vertonen de Chinese buitenlandse investeringen een aanzienlijke diversiteit.

Bij het samenstellen van deze grafieken werd gebruikgemaakt van de China Global Investment Tracker, ontworpen door twee conservatieve Amerikaanse instituten, 
te weten het American Enterprise Institute en de Heritage Foundation. Deze houden alle te verifiëren Chinese investeringen in het buitenland bij die een bedrag van 
100 miljoen dollar te boven gaan. Werken in uitvoering zijn meegerekend, de door China verstrekte leningen en obligaties niet.