The Washington Post | Washington D.C.

Na het uitkomen van de film van Oliver Stone over de beroemde klokkenluider laait het debat over de vraag of hij presidentiële gratie moet krijgen weer op, zelfs op de redactie van The Washington Post, die met de informatie van Snowden toch de Pulitzer Prijs 2014 in de wacht heeft gesleept.

NEE

Edward Snowden heeft in 2013 alom bewondering geoogst door het volledige elektronische surveillanceprogramma van de Amerikaanse regering naar buiten te brengen. Na het uitkomen van de film van Oliver Stone is die bewondering misschien nog wel toegenomen.

Maar op de vraag of Snowden presidentiële gratie verdient, moet het antwoord van Barack Obama ‘nee’ luiden. De verdedigers van Snowden ontkennen niet dat hij de wet heeft overtreden. Maar ze brengen ertegenin dat de nobele bedoelingen van de ict’er en de strategische veranderingen die eruit zijn voortgevloeid zijn handelwijze rechtvaardigen. Hij heeft de documenten vooral openbaar gemaakt via journalisten, van wie sommige voor The Washington Post werkten, en daarmee de Amerikaanse samenleving op de hoogte gebracht van het feit dat de NSA op nationaal niveau enorme hoeveelheden metadata verzamelde zonder dat er een rechter aan te pas kwam.

Dit NSA-programma behelsde een foutieve interpretatie van de federale wet op het toezicht en bracht risico’s met zich mee voor de privacy van burgers. Het Congres en Obama hebben de teksten uiteindelijk gebruikt om het programma stop te zetten. Het valt niet te ontkennen dat we deze noodzakelijke hervormingen aan Snowden te danken hebben.

Veel erger is dat de onthullingen van Snowden internationale inlichtingenactiviteiten aan het licht hebben gebracht die volstrekt verdedigbaar zijn