Le Monde | Parijs

Eind mei lanceerden de Franse posterijen een nieuwe commerciële dienst. Postbezorgers gaan tijdens hun rondes ouderen bezoeken om te kijken of het goed met ze gaat.

Vier keer per week bezoekt Christine de 94-jarige Auguste. Ze vraagt hoe het met hem gaat en of hij nog wat nodig heeft en vergewist zich ervan dat alles in orde is. Na een minuut of tien en het invullen van een formulier vertrekt ze weer in haar gele autootje. Christine is al dertien jaar postbezorgster. Sinds twee maanden heeft deze vijftigster uit het departement Eure-et-Loire er een taak bij: het bezoeken van ouderen in het kader van een nieuw initiatief van de Franse posterijen, ‘Veiller sur mes parents’ (‘Waken over mijn ouders’) geheten, afgekort VSMP. Het is inmiddels voor het hele land beschikbaar, nadat er eerst enkele maanden in bepaalde regio’s, zoals de Loire-streek, mee is geëxperimenteerd.

Het is Mireille, de dochter van Auguste, die haar vader voor deze dienst heeft ingeschreven. ‘Ik was op zoek naar iets wat me een gevoel van veiligheid zou geven,’ zegt de 68-jarige vrouw die zestig kilometer van haar vader vandaan woont. Met de schrik van zijn laatste val nog in het achterhoofd heeft ze geen moment geaarzeld: ‘Het feit dat het door de posterijen gebeurt heeft de doorslag gegeven,’ zegt ze. ‘Daar heb ik meer vertrouwen in dan in een thuishulp. Christine maakte wel vaker een praatje met hem, maar ze kwam minder vaak binnen. Omdat het een betaalde vorm van dienstverlening is moet ze nu wel.’

Opleiding en bevoegdverklaring

‘VSMP maakt deel uit van de taken van de postbezorgers in het kader van hun rondes,’ aldus Eric Baudrillard, directeur particuliere postbezorging van de Franse posterijen. Na een opleiding van ongeveer drie uur en een ‘bevoegdverklaring’ kunnen de postbezorgers ouderen bezoeken ‘om te kijken of het goed met hen gaat’. Voor een bedrag tussen de 39,90 en 139,90 euro per maand gaan ze een tot zes keer per week bij de oudere langs. Voor noodgevallen is er een telefonische hulpdienst die op elk uur van de dag of nacht bereikbaar is.

VSMP is onderdeel van een diversificatiestrategie van de Franse posterijen om de terugloop in het briefpostverkeer het hoofd te bieden. Het is een vervolg op Cohésio, dat al sinds 2014 bezoeken aan ouderen aanbiedt. Maar waar Cohésio bedoeld was voor groepen, richt VSMP zich op individuele burgers.

Ook al maakt in heel Frankrijk nog maar een honderdtal mensen van de dienstverlening gebruik, er zijn volgens Eric Baudrillard al zo’n 40.000 postbezorgers opgeleid (van de in totaal 73.000). ‘Ze zijn betrokken, enthousiast en ongeduldig,’ verzekert hij, waarbij hij zich beroept op een interne enquête onder 500 postbezorgers.