Yediot Aharonot   | Tel Aviv  

Trump zal Assad laten zegevieren in Syrië en het akkoord met Iran niet intrekken, maar hij zal de Israëlische regering volledig de vrije hand geven tegen de Palestijnen.

De Donald Trump van na zijn overwinning is een andere dan die tijdens zijn verkiezingscampagne. Dat is misschien een hoopvol teken. Begint de ongeremde en provocerende charlatan te beseffen hoe diep de kloof is tussen zijn manier van stemmen trekken en de dagelijkse werkelijkheid in de Verenigde Staten? Anders dan Hillary Clinton begreep Trump dat je om stemmen te winnen moet intimideren, kwetsen en haatzaaien.

Laten we wel wezen, zijn taalgebruik is ook in Israël een bekend fenomeen en jaagt Israëlische kiezers als doodsbange kinderen in de armen van de volwassene die belooft hen te beschermen. Maar nu het op regeren aankomt zal Trump met een programma moeten komen dat aanvaardbaar is voor de Amerikanen en de rest van de wereld.

Zware tol

Juist op het gebied van de buitenlandse betrekkingen begint het Donald Trump langzamerhand te dagen dat de meeste internationale leiders hem als een onvoorspelbare en instabiele figuur beschouwen en vrezen dat hij een onverstandig en onverantwoordelijk internationaal beleid zal voeren. Natuurlijk, hij heeft verklaard dat hij internationale verdragen zal respecteren, maar kleinschaliger overeenkomsten niet per se. Hij heeft ook gezegd dat het internationale beleid van zijn toekomstige regering eerder zal zijn gebaseerd op ‘transacties’ die de Amerikaanse belangen dienen dan op ideologische motieven, zoals bij Obama het geval was. Ook zal in het Amerikaanse internationale beleid minder oog zijn voor democratie en mensenrechten op de wereld.

De zware tol voor de omslag in het Amerikaanse internationale beleid zal worden betaald door Oekraïne en de Syrische rebellen. Niet alleen zullen Trump en de Russen het op een akkoordje gooien om samen tegen IS te strijden, Trump zal Rusland ook toestaan om Bashar al-Assad te helpen de oorlog te winnen. Dat betekent dat de extremistische sjiitische as die geleid wordt door Iran, met hulp en bescherming van Rusland, zijn strategische greep zal versterken op het Midden-Oosten in het algemeen en op wat men de ‘sjiitische boog’ noemt in het bijzonder. Zo’n koersverandering is bijzonder slecht nieuws voor Israël en voor de Arabische Golfstaten, die Hillary Clinton hebben gesteund.