Frankfurter Allgemeine Zeiting | Hamburg

Nu de VS een isolationistische koers dreigen te gaan varen, gaan er weer stemmen op voor een Europees leger. Een lachertje, oordeelt de Frankfurter Allgemeine.

Al sinds lange tijd zijn er tal van goede redenen waarom de EU een grotere rol in de wereldpolitiek zou moeten spelen, zoals de opkomst van landen als China, het Russische revisionisme en de vele crises in de Arabische wereld en Afrika. Al deze ontwikkelingen schreeuwen haast om een gemeenschappelijke Europese reactie, want geen enkel EU-lid is sterk genoeg om ook maar in een van die gevallen zijn belangen zonder hulp te verdedigen.

Daarbij komt inmiddels nog de verkiezingsoverwinning van een verklaard voorstander van afschermingspolitiek in de Verenigde Staten. Obama was al begonnen met een strategische terugtocht van de te groot gegroeide wereldmacht, maar hij beperkte zich tot Irak en Afghanistan. Hoewel nog lang niet duidelijk is hoe Trumps buitenlandpolitiek er precies uit gaat zien, is de reële kans aanwezig dat Amerika in de toekomst op veel plaatsen zal wegvallen als garantie van westerse zekerheid en westerse invloed. Dat geldt niet in de laatste plaats voor Europa.

De voorwaarde voor een EU-leger is een Europese regering