Rossia v Globalnoï Politiké   | Moskou 

Vriendschap tussen de VS en Rusland? Vergeet het maar.

Geachte mijnheer de 45e president van de 
Verenigde Staten,

Voor het eerst bevond mijn land zich zo ongeveer in het centrum van uw presidentsverkiezingen. Wat heeft u er niet allemaal over gezegd, u en uw tegenstander! Natuurlijk moeten we niet alles letterlijk nemen wat er tijdens verkiezingscampagnes wordt geopperd, vooral niet in Amerika. Maar al te pittige uitspraken kunnen de winnaar soms tijdens zijn ambtstermijn nog lang blijven achtervolgen.

De wereld verandert snel, en op onomkeerbare wijze. Het zou naïef zijn om te denken dat de gebeurtenissen op het wereldtoneel gestuurd worden vanuit Moskou of Washington. U lijkt dat in te zien, aangezien u zich niet met alles lijkt te willen bemoeien en ook niet altijd het Amerikaanse belang vooropstelt. Maar u zegt ook dat Amerika zijn kracht moet laten zien en respect moet afdwingen. Die twee houdingen zijn lastig met elkaar te verenigen.

Als rechtgeaard zakenman heeft u altijd benadrukt dat u als president ‘de beste deals’ zou sluiten. Wat dat betreft staan u twee verrassingen te wachten. In de eerste plaats valt er in de politiek niet over alles een deal te sluiten. Ten tweede, waar het in zaken gewoon is om de onderhandelingstafel te verlaten als de uitkomst je niet bevalt en dan maar een andere zakenpartner te zoeken, is dat in de politiek niet mogelijk.

Rusland proberen te veranderen heeft geen zin. Rusland volgt zijn eigen logica, en als die misschien heel anders is dan die van de VS, betekent dat niet dat die geen recht van bestaan heeft