Nezavisimaya Gazeta | Moskou

Het Europees Parlement heeft genoeg van de Russische propaganda. Onlangs werd een resolutie aangenomen ter bestrijding van Russische media ‘die een bedreiging vormen voor de Europese waarden’.

De leden van het Europees Parlement in Straatsburg hebben onlangs gedebatteerd over maatregelen tegen het informatiebeleid dat door pro-Kremlin-media wordt gevoerd. Verder is er een ontwerpresolutie in stemming gebracht (en op 23 november aangenomen) waarin de Russische media worden bestempeld als bedreiging voor de traditionele Europese waarden. Dat zou vertaald moeten worden in politieke en financiële ondersteuning van de propagandainstrumenten van het oude continent.

Uit gesprekken met vertegenwoordigers van het Europees Parlement blijkt dat Europa het informatie-instrumentarium van het Kremlin zou hebben onderschat. In het dertig bladzijden tellende verslag dat betrekking heeft op propaganda en contrapropaganda wordt benadrukt dat Moskou ‘met de Russische annexatie van de Krim en de door Rusland gevoerde hybride oorlog in het Donetsbekken’ de confrontatie met de Unie heeft geïntensiveerd en een propagandaoorlog is begonnen om ‘de samenhang in het buitenlands beleid van de EU’ te ondermijnen.

Bedreiging

Volgens het document heeft het informatiebeleid van het Kremlin een belangrijke invloed op de publieke opinie, niet alleen in Rusland, maar ook binnen de EU. Die invloed wordt echter voornamelijk uitgeoefend op de landen die deel uitmaken van de belangensfeer van het Oostelijk Partnerschap, namelijk Georgië, Azerbeidzjan, Oekraïne, Moldavië, Wit-Rusland en Armenië. De nationale media in deze landen zijn vaak zwak en kunnen geen weerwerk bieden tegen de machtige Russische media, aldus het verslag.

De auteurs benadrukken dat de propaganda een bedreiging is geworden voor de territoriale integriteit van de EU, alvorens over te gaan tot een nogal curieuze beoordeling van het mediabeleid van het Kremlin: ‘De Russische regering heeft gebruikgemaakt van een groot aantal instrumenten en hulpmiddelen, zoals speciale stichtingen (Russkiy Mir), meertalige tv-kanalen (Russia Today), pseudonieuwsagentschappen en multimediadiensten (Sputnik), grensoverschrijdende sociale en religieuze groepen – aangezien het regime zichzelf wil presenteren als de enige ware beschermer van de traditionele christelijke waarden.’

Deze strategie maakt deel uit van een campagne om de Europese Unie te destabiliseren en te verdelen, zo concludeert het document. Het verslag gaat niet uitsluitend over Rusland, want er wordt ook voor gepleit om de propaganda van Islamitische Staat tegen te gaan. Deze analogie heeft geleid tot protest van het EP-lid Javier Couso Permuy (fractie Europees Unitair links, Spanje), die het ‘onverantwoord’ vindt om Rusland als een even grote bedreiging aan te merken als IS.