Mail & Guardian | Johannesburg

Vijfentwintig jaar na de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika wil een groep blanken een nieuwe enclave bouwen die verboden is voor zwarten.

Ook zwarte mensen zullen worden toegelaten tot de blanke enclave ‘Die Eden Projek’ in de Oostkaap. Ze mogen de huizen bouwen, het land bewerken en de maaltijden voor de blanke gezinnen bereiden. En zwarte vrouwen zullen de kinderen die door de bedreigde blanken naar dit toevluchtsoord zijn gebracht helpen grootbrengen. Maar bij zonsondergang moeten ze het privéterrein van drieëntwintighonderd hectare verlaten en zich weer naar de townships en de sloppenwijken van het nabijgelegen plaatsje Willowmore begeven.

‘We moeten nog regels opstellen omtrent hun aanwezigheid. Zwarten mogen omliggend land kopen, maar deze grond is van ons. Het is particulier eigendom,’ zegt initiatiefnemer Jacqui Gradwell. ‘De vrijheid van vereniging geldt voor iedereen, dus ook voor ons [Afrikaners]. Niemand kan ons dat recht ontnemen.’

Hij geeft toe dat de “afslachting” van blanken de voornaamste reden is voor het stichten van een Afrikaner enclave in de Oostkaap