Outlook | New Delhi

Twee maanden nadat premier Modi plotseling alle biljetten van 500 en 100 roepie ongeldig verklaarde, wacht de Indiase economie nog steeds op een herstart.

De respijtperiode van vijftig dagen die premier Modi had ingesteld om de problemen rond de ongeldigverklaring (op 8 november 2016) van de bankbiljetten van 500 en 1000 roepie op te lossen, zijn verstreken zonder dat er veel verbetering is gekomen in het tekort aan contant geld. Economen beginnen zich nu zorgen te maken over de kortetermijninvloed op de groei van het bbp. ‘Vergeleken met de trends tot aan november is er in de productiesector en de dienstverlening geen sterke groei te zien. In de eerste helft van het fiscale jaar 2016-2017 ging het langzamer dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor,’ zegt Shashanka Bhide, hoofd van het Madras Institute of Development Studies. ‘De tweede helft zal natuurlijk beïnvloed worden door de demonetisatie. Het is nu moeilijker te voorspellen wanneer er weer een opleving komt, want die is afhankelijk van een remonetarisering.’

Lagere groei

Vrije toegang tot contant geld is van cruciaal belang om zaken te kunnen doen, vooral in de informele economie. Deze maakt volgens de officiële schatting dertig procent uit van de Indiase economie [en volgens andere schattingen zestig procent]. De IHS Markit India Purchasing Managers’ Index (PMI) laat zien dat het aantal bestellingen in de dienstensector in november voor het eerst in zeventien maanden afnam, en wel het scherpst in meer dan drie jaar. Ook de groei van de industriële productie daalde vanwege de berichten over geldtekorten. Vóór de geldafschaffing heerste er optimisme over een opleving van de economie, na twee jaren van droogte. Omdat de regering streeft naar een economie die minder afhankelijk is van contant geld, is het ook noodzakelijk dat de digitale infrastructuur snel wordt verbeterd en uitgebreid.

Na de afschaffing van de biljetten van vijfhonderd en duizend roepie voorspelde Goldman Sachs dat India’s bbp-groei van 7,6 procent vorig jaar zou afnemen tot 6,8 procent in dit jaar. Daardoor zouden de binnenlandse activiteiten aanzienlijk worden beperkt, wat vervolgens invloed heeft op de groei van het bbp. S&P Global Ratings heeft de groeivoorspellingen ook bijgesteld naar 6,9 procent na een eerdere schatting van 7,9 procent. De demonetisatie viel voor veel sectoren, waaronder het toerisme, juist in het hoogseizoen tussen Diwali (het lichtfeest dat in de herfst wordt gevierd) en januari.