VPRO | Hilversum

Een selectie uit de buitenlandberichtgeving op televisie, radio en internet.

Ethisch ondernemen

Nederland doet zaken met de islamitische dictatuur 
Saoedi-Arabië.

Aan onze economische en handelsbetrekkingen met Saoedi-Arabië zitten soms dubieuze kanten. Zo werden van Nederlandse bedrijven voorheen niet-Joodverklaringen verlangd en betaalde Ballast Nedam steekpenningen om bouwopdrachten te krijgen. In de documentaire Inzake Saoedi-Arabië van Jacco Versluis wordt onderzocht in hoeverre morele overwegingen een rol spelen in de samenwerking en het zakendoen met een streng islamitisch land als Saoedi-Arabië. Nederlandse universiteiten verdienen miljoenen aan Saoedische studenten, maar die inkomsten gaan gepaard met morele dilemma’s. Versluis: ‘De Erasmus Universiteit zette in 2012 een curriculum Klinische Psychologie op aan een Saoedische universiteit waar uitsluitend vrouwen studeren. Maar in dat programma mocht de naam Darwin niet worden genoemd. Moet je dat accepteren? Dilemma.’

Groningen en Maastricht hebben inmiddels vierhonderd Saoedische studenten geneeskunde, hun studie en verblijf bekostigd door Saoedi-Arabië. ‘De universiteit toucheert per student 32.000 euro per jaar. Maar vrouwelijke studenten mogen hier alleen komen onder begeleiding van een meegebrachte mannelijke begeleider, ook betaald door het thuisland.’ Is deze praktijk goed voor de emancipatie van Saoedische vrouwen of wordt hier een knieval gemaakt voor een streng islamitisch regime? ‘Het is het oude verhaal van de koopman en de dominee. Wat is zo’n opleiding je waard dat je zo’n oppasser hier toelaat?’ Nog een dilemma: volgens de strenge islam mag een man een vrouw alleen aanraken uit medische noodzaak. Dus op elkaar oefenen, vast onderdeel van de opleiding geneeskunde, mag niet.

(Maarten van Bracht
)