Global Times | Peking

China zal de veiligheid van Noord-Korea garanderen als het land zijn nucleaire ambities opgeeft.

De spanning neemt toe op het Koreaanse schiereiland, met als risico dat de situatie plotseling uit de hand loopt. Het regime in Pyongyang, dat zich in het oog van de orkaan bevindt, loopt het grootste gevaar. Het moet een manier vinden om uit deze impasse te raken.

Het eerste doel van het nucleaire bewapeningsprogramma van Noord-Korea is de bescherming van het regime. Noord-Korea zou zich op voet van gelijkheid tot de Verenigde Staten willen verhouden en als een mondiale kernmacht willen worden beschouwd. Het atoomwapen zou zijn totale autonomie moeten garanderen en ervoor moeten zorgen dat iedereen zijn grillen voor lief neemt. Het denkt zelfs dat sommige landen zijn nucleaire afschrikkingsmacht zouden kunnen ‘kopen’, wat talrijke mogelijkheden voor economische ontwikkeling zou scheppen.

Er komt een dag dat Noord-Korea zich zal verzoenen met de rest van de wereld