360 Magazine | Amsterdam

Actuele gebeurtenissen wereldwijd, in woord, beeld en citaat.

Zwitserland – ‘Ook vrijheid van denken valt onder mensenrechten’

Het begrip ‘mensenrechten’ moet worden uitgebreid om het individu te beschermen tegen diefstal, misbruik of het hacken van gedachten en van andere informatie uit het brein. De snelle vorderingen van de technologie waarmee hersenactiviteiten kunnen worden gelezen of gewijzigd, maken deze bescherming noodzakelijk. Dat schrijven de Zwitserse neuro-ethicus Marcello Ienca (Universiteit Basel) en de jurist Roberto Adorno (Universiteit Zurich).

Veel van de bedoelde technologie wordt ontwikkeld voor medische doeleinden, maar sommige van de technieken en instrumenten vinden hun weg naar de markt. Via die weg kunnen zij nieuwe bedreigingen vormen voor de privacy en de persoonlijke vrijheid, stellen de schrijvers.

‘De informatie in onze hersenen behoeft speciale bescherming in dit tijdperk van zich snel ontwikkelende technologieën,’ aldus Ienca. Het tweetal stelt vier specifieke rechten toe te voegen aan de bestaande definitie van mensenrechten: het recht op cognitieve vrijheid (om te weigeren zich te onderwerpen aan nieuwe technieken), op geestelijke privacy (gedachten ‘lezen’ of ‘aftappen’ is uit den boze), op mentale integriteit (bescherming tegen het hacken van hersenimplantaten) en op psychische continuïteit (gericht tegen handelingen die de identiteit van de mens aantasten).

‘Het klinkt misschien wel voorbarig om bescherming te vragen tegen toekomstige technieken,’ aldus Ienca, ‘maar het is altijd te vroeg om de invloed van de techniek te beoordelen, totdat het te laat is.’

(Life Sciences, Society and Policy, Londen)