Die Zeit | Hamburg

Volgens de statistieken heeft de Britse koningin Elizabeth (91) nog jaren te leven. Maar uiteraard liggen de draaiboeken voor haar overlijden al klaar. Sam Knight zocht exact uit wat er gaat gebeuren als ‘London Bridge valt’. 

In de draaiboeken die klaarliggen voor het moment dat de Britse koningin komt te overlijden – 
en daarvan zijn er vele versies, op 
Buckingham Palace, bij de overheid 
en bij de BBC – wordt er meestal van uitgegaan dat ze zal overlijden na een kort ziekbed. In aanwezigheid van familie en artsen. Toen de koningin-moeder in 2002 overleed, op de zaterdagmiddag voor Pasen, in de Royal Lodge van Windsor, had zij nog tijd 
om telefonisch van een paar mensen afscheid te nemen en een paar van haar paarden weg te geven.

In de laatste uren van het leven van 
de Queen zal professor Huw Thomas, gastro-enteroloog en haar hoofdarts, de leiding hebben. Hij zal zich ontfermen over zijn patiënt, beslissen wie er bij haar mag, besluiten welke informatie naar buiten gebracht mag worden. De band tussen vorst en onderdanen is een merkwaardig en ondoorgrondelijk fenomeen. Het bestaan van een volk wordt dat van een mens, en vervolgens moet de band worden verbroken.

Het paleis zal communiqués uitgeven – niet veel, maar genoeg. ‘Het leven van de koning nadert vredig het einde’, was het laatste bericht dat Lord Dawson, de arts van George V, deed 
uitgaan, om halftien op de avond van 20 januari 1936. Niet lang daarna gaf Dawson de koning een injectie met 750 mg morfine en een gram cocaïne – de helft was al genoeg geweest – 
teneinde het lijden van de vorst te 
verlichten, en om te zorgen dat zijn overlijden nog kon worden meegenomen in The Times van de volgende dag, die om twaalf uur ’s nachts van de persen zou rollen.

London Bridge

Men zal haar ogen sluiten en Charles zal koning zijn. Zijn broers en zijn zus zullen zijn handen kussen. De eerste functionaris die in actie komt is Sir Christopher Geidt, de privésecretaris van de Queen, een voormalig diplomaat die in 2014 voor de tweede keer 
is geridderd, deels in verband met het regelen van haar opvolging.

Geidt zal contact opnemen met de 
premier. De vorige keer dat er een Britse vorst overleed, 65 jaar geleden, werd het codewoord ‘Hyde Park Corner’ gebruikt om Buckingham Palace op de hoogte te stellen van het verscheiden van George VI, zodat de telefonistes in de centrale er geen lucht van zouden krijgen. Bij Elizabeth II staat het draaiboek bekend als ‘London Bridge’. De premier wordt wakker gemaakt, als 
ze niet al wakker is, en op beveiligde telefoonlijnen zullen ambtenaren doorgeven dat ‘London Bridge is gevallen’. Vanuit het Foreign Office’s Global Response Centre, dat zich op een 
onbekende locatie in de stad bevindt, wordt het nieuws verspreid naar vijftien regeringen buiten het Verenigd Koninkrijk, in de landen waarvan de Queen het staatshoofd is, en naar de zesendertig andere landen van het Britse Gemenebest waar ze sinds het begin van het atoomtijdperk een symbolische rol als soeverein heeft vervuld.

Ze zal al enige tijd overleden zijn 
wanneer wij het te horen krijgen. De informatie zal zich verspreiden als de seismische golf die voorafgaat aan een aardbeving, slechts waarneembaar met specialistische apparatuur.