360 Magazine | Amsterdam

Hoe zal Amsterdam er over vijftig jaar uitzien? Is het stratenplan de interface, bent u de cursor en komt de input via een smartphone?

Of voldoet Mokum juist aan het vleiende 
toekomstbeeld dat de Britse architect Jason Pomeroy van haar schetst: ‘Een intelligente stad die de technologische en economische stuwkracht van de overheid verenigt met de dynamiek van de burger en de maatschappelijke organisaties, waaraan dan factoren moeten worden toegevoegd als de cultuur, de publieke ruimte en het milieu’. Want volgens de Brit is in Amsterdam ‘de visie op de intelligente stad het breedst’. (Eerlijkheidshalve: hij noemt op dit punt in één adem ook Barcelona, twee steden die zich weinig raad weten met de als toeristen verklede vuurmieren.)

Geen buschauffeur, geen trambestuurder, geen vuilnismannen meer, geen files, geen nerveus, ongeduldig of kwaad getoeter, gesis, gescheld meer, geen orgeldraaiers