360 Magazine | Amsterdam

Actuele gebeurtenissen wereldwijd, in woord, beeld en citaat.

© Getty

VERENIGD KONINKRIJK – Veiligheid Britse patiënt niet langer gegarandeerd

Britse patiënten dreigen de komende winter te overlijden door ‘een gevaarlijk tekort aan ziekenhuisbedden’, waarschuwt de National Health Service (NHS). Het tekort zou ertoe kunnen 
leiden dat nieuwe patiënten ‘twaalf uur of langer achter in ambulances 
of op brancards moeten blijven liggen voordat ze een dokter zien, zoals ook in de vorige winter gebeurde,’ aldus Chris Hopson, het hoofd van de NHS.

De regering stelde dit voorjaar een plan op waarbij een miljard pond werd uitgetrokken om in deze maand september twee- tot drieduizend bedden vrij te krijgen van patiënten die weliswaar zijn uitbehandeld, maar die nergens anders heen kunnen. Volgens dat plan zou 
het aantal bedden dat door deze groep wordt bezet deze maand moeten zijn gedaald tot 3,5 procent van het totaal, maar dat is bij lange na niet gehaald.

Hopson vreest dat de situatie ‘nog ernstiger dan vorig jaar’ kan worden. ‘Ik ben bang dat we niet genoeg bedden, artsen en verplegend personeel hebben om de patiëntveiligheid in onze ziekenhuizen te garanderen.’

(The Observer, Londen)