Foreign Policy   | Washington D.C.  

Jared Kushner, Mohammed bin Salman en Benjamin Netanyahu voeren iets in hun schild. En dat zou heel goed een plan kunnen zijn om Iran in de houdgreep te nemen.

Er lijkt in Washington een algemene consensus te heersen dat de zuivering door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman onder prinsen en zakenlieden – waarbij ook de rijkste van hen, de magnaat en prins Al-Waleed bin Talal, de dans niet ontsprong – is ingegeven door een brandende wens zijn macht te consolideren, nog voordat zijn vader, koning Salman, van het toneel verdwijnt. Hij lijkt een moderne Adonia, die zichzelf tot koning liet kronen terwijl zijn vader, koning David, nog leefde. Net als Adonia heeft Mohammed bin Salman enkele machtige vijanden gemaakt. Een belangrijk verschil met de bijbelse figuur is wel dat Mohammed bin Salman de steun van zijn vader geniet en iedereen heeft weten te arresteren die hem in zijn opmars zou kunnen stuiten.

Jared Kushner, schoonzoon en topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, was kort geleden weer in Riyad. Het was zijn derde bezoek aan Saoedi-Arabië sinds Trumps aantreden. Opnieuw ontmoette hij de kroonprins, met wie hij een nauwe persoonlijke band lijkt te hebben opgebouwd. Het 
is niet verrassend dat Trump de recente ontwikkelingen in Riyad heeft toegejuicht. De Amerikaanse president 
en de jonge Saoedische troonopvolger delen immers een afkeer van Iran.

1. Benjamin Netanyahu, ziet Kushner graag komen; 2. Jared Kushner, bezocht Riyad al drie keer; 3. Mohammed bin Salman, ‘een moderne Adonia’.