360 Magazine | Amsterdam

Wat andere landen schreven onder andere n.a.v. de video van CNN.

ITALIË – Brandende kwestie

Marco Minniti, sinds half december vorig jaar de minister van Binnenlandse Zaken in Italië, heeft zich van meet af aan ontpopt als een proactieve bestuurder met een stevige vuist, afkomstig uit de centrumlinkse Democratische Partij. Hij begon meteen aan een rondreis door Noord-Afrika om zich op de hoogte te stellen van de samenwerking inzake migratie, en de fundamenten te leggen voor een akkoord. Eind maart nodigde hij in Rome de vertegenwoordigers uit van rond zestig Libische stammen om hen te belasten met de controle over de zuidgrens van hun land.

In juli, toen er een polemiek ontstond over de rol van ngo’s, die ervan werden verdacht dat zij ‘samenwerkten’ met de mensensmokkelaars, was het weer Minniti die een ‘gedragscode’ – hevig aangevochten – opstelde, waarin de activiteiten van de ngo’s bij hun reddingsactiviteiten op zee werden gereglementeerd.

Door van ‘veiligheid een linkse aangelegenheid’ te maken, is Minniti ‘de meest omstreden politicus van Italië’ geworden, schrijft het weekblad L’Espresso. Dat zijn harde lijn het heeft gewonnen, is mede te danken aan het feit dat Italië zich al jaren beklaagde over een gebrek aan solidariteit binnen Europa bij de aanpak van de migratiecrisis. Het verzet van de bevolking en van plaatselijke bestuurders, uitgemolken incidenten, of van meer recente datum de polemiek rond het territorialiteitsbeginsel [het recht op de nationaliteit van het land op welks grondgebied men is geboren]: het migrantenvraagstuk heeft langzamerhand de hele publieke discussie verzwolgen.

SPANJE – Onder druk

Terwijl de mensensmokkelaars in het derde trimester van dit jaar minder vaak gebruikmaakten van de route tussen Libië en Italië, stelt men in Spanje dit jaar een forse verhoging vast van de aankomsten via de zeeroute, meldt de krant La Razón, die citeert uit het jongste rapport van het Hoge Commissariaat voor de vluchtelingen van de VN (UNHCR). Iets meer dan 19.000 migranten bereikten dit jaar de Spaanse kusten, tegen 7200 in 2016.

Het land lijkt dermate overlopen dat een gevangenis in Malaga, die nog niet als zodanig gebruikt werd, nu als opvangkamp wordt gebruikt. Wat het aantal asielaanvragen betreft: dat is verdubbeld van 15.000 in 2016 tot 30.000 dit jaar. De staatssecretaris voor Veiligheid, José Antonio Nieto, spreekt van ‘een groeiende migratiedruk’ en heeft gezinspeeld op een ‘verantwoordelijkheid’ die gedeeld zou moeten worden door alle lidstaten van de Europese Unie, en niet alleen door de landen die ‘de buitengrens’ van de EU vormen.