Nature   | Londen  

Een workshop over astrologie aan het Indian Istitute of Science? 
Voor veel Indiase wetenschappers was daarmee de maat vol: 
‘We moeten onze manier van denken actiever uitdragen.’

Een vooraanstaand Indiase pressiegroep roept onderzoekers uit dat land op om zich uit te spreken tegen pseudowetenschap. Volgens de groep heeft die de afgelopen jaren in India vaste voet aan de grond gekregen, onder andere dankzij steun van diensten van de Indiase overheid. De non-profitorganisatie Breakthrough Science Society (BSS) deed deze oproep nadat leden van een alumnivereniging van het Indian Institute of Science (IISc) onlangs 
aan deze prestigieuze instelling een workshop over astrologie wilden organiseren. Na felle reacties van wetenschappers werd de bijeenkomst geannuleerd. Volgens algemeen secretaris Soumitro Banerjee van de BSS zou het ‘schadelijk voor de Indiase wetenschap’ zijn als onderzoekers zich niet in kwesties als deze zouden uitspreken. ‘De Indiase wetenschappelijke gemeenschap moet proactief een wetenschappelijke manier van denken uitdragen’, aldus Banerjee, een natuurkundige van het Indian Institute of Science Education and Research in Calcutta.

Twee dagen voordat de alumnivereniging de workshop annuleerde, hadden tientallen wetenschappers een brief aan IISc-directeur Anurag Kumar ondertekend waarin zij bezwaar tegen de workshop maakten. De directeur en het IISc waren zelf niet bij de organisatie van de workshop betrokken.