360 | Amsterdam

Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van Macrons eerste bestuursjaar.

Openingsbeeld: Aanhangers van Macron vlak voor zijn verkiezing. – © HH