360 | Amsterdam

Zeven internationale sprekers en hun ideeën.

De olifant in 
de provisiekast

De Amerikaanse econoom van 
Servische afkomst Branko Milanovic (64) is een specialist op het gebied 
van economische ontwikkeling en 
ongelijkheid, voormalig chef-econoom bij de Wereldbank en nu gasthoogleraar aan de Universiteit van New York. Hij is tevens verbonden aan de Luxembourg Income Study, een databank over de inkomensverdeling in de vijftig economisch meest ontwikkelde landen. Het grootste deel van zijn vele publicaties gaat over armoede en economische ongelijkheid. In 2011 verscheen zijn boek The Haves and Have-Nots, en twee jaar geleden het zeer geprezen en bekroonde standaardwerk Global Inequality: A New Approach for the Age of 
Globalization.

In dit laatste werk kijkt Milanovic eeuwen terug met een wijde blik die zo ver reikt als gegevens hem toestaan. Hij toont aan dat ongelijkheid groeistuipen kent, veroorzaakt door factoren als oorlog, epidemieën, technologische verstoringen, toegang tot onderwijs en economische herverdeling. De huidige toename van ongelijkheid in de westerse wereld wijt hij aan de recente revolutie in de technologie, zoals anderhalve eeuw geleden de industriële revolutie de opkomst van ‘het proletariaat’ teweegbracht.

Maar hoewel de ongelijkheid binnen landen toeneemt, neemt de ongelijkheid tussen landen opmerkelijk af: 
de middeninkomens in landen als China en India benaderen steeds meer de stagnerende inkomens van de middenklasse in het Westen.

Het bekendst is Milanovic van zijn ‘olifantgrafiek’, waarin hij aan de hand van statistische gegevens aantoont dat in de westerse wereld een groot deel van de lagere inkomens de 
voorbije twintig jaar reëel bij de 
economische groei is achtergebleven. Indien men een lijnverbinding maakt tussen de punten in de grafiek, ziet men (met enige verbeelding) het 
silhouet van een olifant ontstaan, 
de slurf omhoog geheven.

Branko Milanovic neemt in het Forum on European Culture op 
vrijdag 1 juni om 20.30 deel aan de dicussie over de euro onder de titel ‘Future of the Eurozone’.