360 | Amsterdam

Wie door een en dezelfde bril kijkt wordt vroeg of laat bijziend. Of is het nu al, volgens professor 
Jan Werner-Müller die voor- en tegenstanders van het populisme een te simplistische diagnose verwijt.

Hij is een van de sprekers op het tweede Forum on European Culture in De Balie in Amsterdam, waar internationale denkers en kunstenaars drie dagen lang praten over en zoeken 
naar nieuwe antwoorden op het democratisch tekort in Europa. Gezaagd zal er blijven worden 
aan de stoelpoten van de democratie, dus is het zaak de dunne laag van de beschaving genoeg veerkracht te geven om mee te bewegen en tegelijkertijd tegenwicht te bieden. Op de volgende pagina’s stellen wij u voor aan een aantal genodigden dat met multifocale glazen naar de winst 
en verliesrekening van Europa zal kijken.   

Beeld: Between Bridges, een installatie van fotograaf Wolfgang Tillmans die te zien was tijdens fotobeurs Photo London in 2016. – © Jeff Spicer / Getty Images