360 | Amsterdam

Kaders bij het dossier.

Nederland: een nieuwe sociale kloof

In Rotterdam ‘is wat voorheen een ultramodern middel van vervoer was een waar probleem geworden’, schrijft De Groene Amsterdammer, die noteert dat zeven op de tien Rotterdammers zouden willen dat auto’s in de binnenstad verboden worden. Die zorg wordt evenwel niet op dezelfde manier door iedereen gedeeld.

Het weekblad legt uit dat ‘het feit dat dit onderwerp zo’n grote rol speelt, veel zegt over de verandering in de Rotterdamse bevolking. De meest ontwikkelde bevolkingsgroepen fietsen liever of nemen de trein, en steeds minder jongeren beschikken over een auto. Dat veroorzaakt een nieuwe tweedeling: die tussen degenen die in en rond het centrum van de stad wonen en willen dat er een einde komt aan het autogebruik, en de bewoners van de buitenwijken die vaak over minder goed openbaar vervoer beschikken en veel afhankelijker zijn van hun auto.’

De fiets, die voor de Nederlanders altijd al meer is geweest dan een gewoon vervoermiddel, is daardoor nu bijna een onderscheidingsteken geworden voor het behoren tot een bepaalde sociale klasse.

© ‘Rush Hour’ Thinkfun.