360 | Amsterdam

Best jammer dat deze prachtige snikhete zomer zeer waarschijnlijk een gevolg is van globale klimaatontwrichting veroorzaakt door menselijk handelen. Omdat de opwarming van de aarde nog geen duidelijk herkenbare vijand is, waren wij – in ons landje – stiekem blij met die paar extra graden.

Stiekem, want we weten dat de tropische hitte ook veroorzaakt wordt door greed en de nietsontziende ambitie de economie tot ver boven de boomtoppen te laten groeien. Geld mag 
dan lange tijd de wereld draaiende hebben gehouden, het moment is allang gekomen om het faillissement in te zien van het neoliberale systeem, dat werkelijk alles tot handelswaar reduceert. Om de door velen gekoesterde zonnestralen direct weer in een grauwsluier te verhullen en de zomer haar lichtvoetigheid te ontnemen, is niet zo moeilijk. Je hoeft maar naar de voorpagina’s te kijken. Europa heeft het heet onder de voeten. Bosbranden. Instortende bruggen. Een wereldorde die opschuift naar duistere achterkamers. Venezuela failliet. Nicaragua wanhopig. Moreel verval alom. Gelukkig gaan er ook nog dingen goed in de wereld. Nauwelijks voorstelbaar, toch staat de mens er in grote lijnen zelfs beter 
voor dan ooit, zegt Harvard-psycholoog Steven Pinker in 
het dossier ‘Goed nieuws’.

Er is, hoe ongeloofwaardig het ook klinkt, minder oorlog, minder criminaliteit, minder ziekte, honger en extreme armoede. Maar zo vóélt het niet

Er is, hoe ongeloofwaardig het ook klinkt, minder oorlog, minder criminaliteit, minder ziekte, honger en extreme armoede. Maar zo vóélt het niet. Zelden of nooit gaat het over epidemieën die niet uitbraken, oorlogen die werden voorkomen en milieuproblemen die werden opgelost. Voor een belangrijk deel is deze discrepantie terug te voeren op wat nieuwswaardig wordt geacht. Want onder de bovenlaag van het nieuws krioelt het van de vindingrijke burgerinitiatieven. In Hongarije hebben dorpelingen een coöperatieve bank en een banketbakkerij op poten gezet die werk bieden aan Romavrouwen, het koraalrif in Belize staat dankzij vereende inspanningen niet langer op de rode lijst van bedreigd werelderfgoed en homoseksualiteit is uit het wetboek van strafrecht gehaald in India. Er wordt voor het eerst wereldwijd meer geïnvesteerd in zonne- en windenergie dan in fossiele brandstoffen. Druppels op een gloeiende plaat? Wellicht, maar belangrijke druppels, die hopelijk aanstekelijker zijn dan de postmoderne hang naar fatalisme en doemdenken.

Auteur: Katrien Gottlieb
[email protected]

P.S. Dit burgerinitiatief (360) kreeg deze week zelf goed nieuws. Het artikel over de vijftienjarige Leon uit de Süddeutsche Zeitung, dat we eerst alleen digitaal op Blendle publiceerden, werd meer dan 10.000 keer gelezen.