360 | Amsterdam

Positieve berichten wereldwijd.

Afrika wil zich laten zien in de wetenschap

Sinds het begin van dit jaar zijn er verschillende initiatieven ontplooid om het wetenschappelijk onderzoek op het Afrikaanse continent tot zijn recht te laten komen. Het jongste voorbeeld daarvan is AfricArxiv, een website met samenvattingen van recent Afrikaans onderzoek.

‘De bedoeling is de zichtbaarheid van de wetenschap in Afrika te verbeteren door wetenschappers te helpen bij het verspreiden van hun werk,’ zeggen de initiatiefnemers in het wetenschapsblad Nature. Die initiatiefnemers zijn Justin Ahinon, student toegepaste statistiek uit Benin, en Johanna Havemann, docent wetenschappelijke communicatie in Berlijn. Zij hopen ook dat de site zal bijdragen aan een betere kennis bij onder anderen politieke besluitvormers, ondernemers, landbouwers en journalisten.

AfricArxiv staat open voor bijdragen in alle Afrikaanse talen, waaronder het Akan, Twi, Swahili en het Xhosa, aldus Nature. De site is een aanvulling op bestaande publicaties als Scientific African en AAS Open Research (uitgegeven door de Afrikaanse Academie van Wetenschappen), die enkele maanden eerder het licht zagen.

India haalt homoseksualiteit uit het strafrecht

De ‘tegennatuurlijke seks’ (volgens de definitie die thans wordt gehanteerd in het Wetboek van Strafrecht) werd in India in 2009 vooraleerst toegestaan, in 2013 weer verboden, maar lijkt nu voor eens en altijd van strafbaarstelling te worden ontdaan. Na een week van hoorzittingen heeft het Hooggerechtshof in Delhi zich medio juli bevoegd verklaard om terzake een definitief besluit te nemen, waarop de LHBT-gemeenschap met ongeduld wacht.

Tot dusverre meende de hoogste rechtsinstantie dat het aan de wetgever was om over deze kwestie te beslissen, maar het hof heeft nu een tegenovergesteld standpunt ingenomen onder verwijzing naar een arrest dat precies een jaar geleden werd gewezen en waarin het ‘onvervreemdbare karakter’ werd vastgelegd van het respecteren van fundamentele vrijheden, waaronder ook het praktiseren van de seksuele geaardheid moet worden gerekend.

Volgens The Times of India meent het Hooggerechtshof nu over de bevoegdheid te beschikken om ‘elke maatregel te verbieden die de fundamentele rechten van de burger aantast, wat ook het standpunt moge zijn van de regering die op een gegeven moment aan de macht is’.

Dat is een steen in de vijver van premier Narendra Modi, van wie een deel van de aanhang homoseksualiteit nog altijd als een ziekte beschouwt. Maar de regering heeft al laten weten niet in de lopende procedure te zullen ingrijpen en zich neer te leggen bij ‘het wijze oordeel’ van de hoge rechters.