Nature   | Londen

Of deze snoeihete zomer en de verwoestende bosbranden een direct gevolg zijn van de klimaatverandering is een vraag die wordt onderzocht in de jonge ‘attributiewetenschap’. Binnenkort kunnen we voor een snelle analyse terecht bij weerbureaus.

Voor Friederieke Otto, die aan de Universiteit van Oxford klimaatmodellen ontwerpt, is het een hectische tijd geweest. Journalisten liepen te hoop om haar mening te horen over de rol van de klimaatverandering in deze hete zomer. De gebruikelijke wetenschappelijke reactie is dat ernstige hittegolven frequenter zullen worden door de opwarming van de aarde. Maar Otto en haar collega’s wilden antwoord geven op een specifiekere vraag: wat was de invloed van de klimaatverandering op juist déze hittegolf?

Nadat ze drie dagen lang computermodellen hadden bestudeerd, meldden ze op 27 juli dat hun eerste analyse voor Noord-Europa uitwijst dat het als gevolg van de klimaatverandering tweemaal zo waarschijnlijk was dat deze hittegolf zich op veel plekken zou voordoen.

Het zal misschien niet lang meer duren eer journalisten voor dit soort snelle analyses bij weerbureaus terecht kunnen in plaats van op ad hoc-basis bij academici. Met behulp van Otto bereidt de Deutsche Wetterdienst (DWD) zich voor om als eerste ter wereld snelle inschattingen te leveren van de invloed van de opwarming van de aarde op specifieke meteorologische omstandigheden. In 2019 of 2020 hoopt het instituut zijn bevindingen bijna onmiddellijk via sociale media te publiceren, een of twee weken later gevolgd door een volledig rapport. ‘We willen de invloed van de klimaatverandering kwantificeren op alle atmosferische condities die extreem weer kunnen veroorzaken in Duitsland of Midden-Europa,’ zegt Paul Becker, onderdirecteur van het in Offenbach gevestigde weerinstituut. ‘De wetenschap is er rijp voor.’ Ook de Europese Unie is geïnteresseerd. Het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECWMF) in Reading, Zuid-West Engeland, bereidt voor 2020 een dergelijk programma voor, waarmee men wil trachten extreem weer, zoals hittegolven of overstromingen, toe te schrijven aan de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Als dat goed werkt, zou er een jaar of twee later een reguliere dienst van de EU in het leven kunnen worden geroepen, zegt Richard Dee, hoofd van de Copernicus Climate Change Service van het Europese centrum. ‘Het is ambitieus maar doenlijk,’ zegt Otto, die ook betrokken is bij het EU-initiatief.