360 | Amsterdam

Actuele gebeurtenissen wereldwijd, in woord, beeld en citaat.

DUITSLAND | Containerkerk

Een standaardmaat zeecontainer doet sinds enkele maanden in het dorp Aresing in Opper-Beieren dienst als kapelletje, door de plaatselijke pastoor gewijd aan de Heilige Geest en voorzien van een torentje met klok. Het is niet uit nood dat de Heer er vanuit een container moet worden geloofd en geprezen, want in Aresing en directe omgeving zijn nog vijf andere kerken, van waaruit de heiligen voortaan zullen moeten concurreren met de Spiritus Sanctus zelf. De containerkerk is het privébezit van een plaatselijke metaalbewerker, Xaver Ostermaier, en een plaatselijke kunstenaar, Martin Knöferl. Wie binnentreedt, leest de in een zijraam gebrande spreuk ‘Herr, nimm mir, wie ich bin’.

(Die Welt)