USA Today / The Hill / 360 | Amsterdam

Niet iedereen is even gecharmeerd van de door vicepresident 
Mike Pence geopperde nieuwe legertak, de U.S. Space Force, 
om nieuwe bedreigingen uit de ruimte het hoofd te bieden.

JA

Er valt veel te zeggen voor het opzetten van een U.S. Space Force. Amerika is in de oorlog steeds afhankelijker van satellieten. Net als andere landen leunt het voor zowel navigatie, 
herkenning en communicatie zwaar op ruimtetechnologie. De wereldeconomie is al even afhankelijk geworden van satellieten. Het internet bestaat uit wereldwijd via satellieten met elkaar verbonden servers. Schakel je een van deze satellieten uit, dan bedreig je daar direct het functioneren van een groot aantal bedrijven mee. Een Pearl Harbour in de ruimte zou Amerika in één klap reduceren van grootmacht tot derdewereldland.

China en Rusland, Amerika’s belangrijkste potentiële tegen-standers, zijn druk bezig om wapensystemen te ontwikkelen waarmee ze Amerikaanse infrastructuur in de ruimte kunnen vernietigen. Het op afstand verstoren van de communicatie kan afdoende zijn en maakt fysieke vernietiging overbodig. Om die reden sprak Pence in zijn redevoering over resistente satellieten. Pence stelde voor om in de komende vijf jaar 8 miljard dollar uit te trekken voor nieuwe ruimtetechnologie. Dit bedrag zou 
waarschijnlijk een eerste investering worden in een geheel nieuwe ruimtelegertak, die Trumps droom van Amerikaans overwicht in de ruimte zou verwezenlijken.

Technisch is het nog niet haalbaar om Amerikaanse militairen in de ruimte te laten patrouilleren of vechten, en bovendien bestaat er het mandaat niet voor. Op de korte en middellange termijn zullen ruimtewapens dus vanaf de grond worden bediend.

Degenen die volhouden dat die nieuwe legertak de “militarisering van de ruimte” met zich meebrengt, hebben zitten slapen