El País  | Madrid

De Argentijnse president Mauricio Macri doet precies het tegenovergestelde van wat hij tijdens de verkiezingscampagne beloofde. Belastingen gaan omhoog en er wordt flink in de overheidsuitgaven gesneden.

Mauricio Macri lijkt de wanhoop nabij. Hij had beloofd dat hij niet zou bezuinigen, een woord waar de Argentijnen nachtmerries van krijgen, en won de verkiezingen. Nu doet hij precies het tegenovergestelde. Vandaag heeft hij zijn plannen ontvouwd om de tekorten te beteugelen en het vertrouwen van de markten terug te krijgen. Hij gaat de belasting verhogen en snijden in de overheidsuitgaven. Exportbedrijven, die het meest profiteren van de devaluatie van de peso, moeten voor elke dollar die ze ontvangen 10 procent extra belasting afdragen. Daarnaast gaat de regering korten op haar uitgaven door 13 van de 23 ministeries op te heffen. Het reddingsplan zal tot december 2019 zo’n 9 miljard dollar moeten opleveren.

De twijfel of Argentinië zijn financiën op orde kan brengen en zijn schulden kan aflossen, heeft de financiële crisis in het land in een stroomversnelling gebracht. Om de neerwaartse spiraal waar de peso in terecht is gekomen af te remmen, verhoogde de regering donderdag de rentetarieven tot 60 
procent. De Argentijnse munt daalde in slechts een dag tijd 16 procent in waarde. Macri beloofde de investeerders dat hij in 2019 de tekorten zal hebben weggewerkt. Er wacht hem een gigantische klus: dit jaar zal het overheidstekort 2,6 procent van het bruto binnenlands product bedragen. Het besluit van Macri om exportbedrijven toch fiscaal extra te belasten geeft een idee van de omvang van de economische crisis, aangezien Macri maandenlang had geroepen dat hij de belastingen ongemoeid zou laten. De herinnering aan de politieke crisis waarmee zijn voorganger Cristina Fernández de Kirchner in 2009 te maken kreeg, ligt Argentinië nog vers in het geheugen. Uit protest tegen belastingverhogingen wierpen de boeren barricades op die de graanhandel volledig lamlegden.

Harde maatregelen

De bedrijven die primaire grondstoffen exporteren, waaronder de drie belangrijkste producten soja, maïs en graan, zullen 4 peso (bijna 0,10 dollarcent) moeten afdragenvoor elke dollar die 
ze exporteren. Het meest zal worden gesneden in overheidsinvesteringen. Wat de Argentijnen ook zeker in hun portemonnee gaan voelen, is dat president Macri de subsidies op het openbaar vervoer en op gas en licht gaat afschaffen. Tot slot zal er worden gekort op ambtenarensalarissen en andere overheidsuitgaven.

Minister van Financiën Dujovne zegt dat vanwege de harde bezuinigingsmaatregelen van de regering de recessie verder zal aantrekken. Hij sprak over een krimp van 1 procent, maar dat zou nu weleens het dubbele kunnen zijn. Om de pijn van de financiële crisis voor de kwetsbaarste groepen van de samenleving te verzachten, gaat er volgend jaar 0,3 procent extra naar sociale programma’s en zal het overheidsprogramma dat toezicht houdt op de prijzen van basisproducten – een erfenis van Kirchner – worden uitgebreid.

Samen met zijn ministerploeg sloot president Macri zich op in zijn ambtswoning om de plannen uit te werken, terwijl er druk werd gespeculeerd over afgezette ministers en nieuwe namen in de regering. De haast was verklaarbaar: Dujovne reisde direct daarna af naar Washington om het Internationaal Monetair Fonds ertoe te bewegen de in juni toegezegde 50 miljard dollar versneld te verstrekken.

Volgens de regering ligt de schuld van de economische problemen bij het begrotingstekort. Argentinië geeft meer geld uit dan er binnenkomt, 
het land leunt zwaar op buitenlandse 
kredieten en is daardoor overgeleverd aan de financiële tegenslagen.