Deutsche Welle – CartaCapital  | São Paulo

De aanval op de rechts-populistische presidentskandidaat Jair Bolsonaro illustreert de ongekende polarisatie in de Braziliaanse politiek, zegt politicoloog Eduardo Grin. Hij spreekt zich voorzichtig uit over de mogelijke gevolgen voor de campagne, en daarna.

De Braziliaanse verkiezingscampagne heeft een niveau van radicalisering bereikt dat sinds het einde van de dictatuur niet meer is voorgekomen. Zo beschrijft politicoloog Eduardo Grin de context van de aanval op presidentskandidaat Jair Bolsonaro op 5 september jl. Het is niet duidelijk hoe het drama de verdere campagne zal beïnvloeden, maar Grin verwacht dat de kandidaten hun toon ten minste voor enige tijd zullen matigen.

DW: De Braziliaanse presidentscampagne werd sowieso al gekenmerkt door incidenten en verbale agressie, zeker ook van Bolsonaro’s kant. Wat zal deze aanval in Juiz de Fora voor de race gaan betekenen?

Eduardo Grin: ‘Volgens de peilingen draaide Bolsonaro’s campagne uitstekend, hij liep uit op de andere kandidaten. Tegelijk zag je ook de weerstand tegen zijn persoon toenemen. Door deze gebeurtenis zijn de verkiezingen onduidelijker geworden: er zal een groot verschil zijn tussen de campagne vóór en die ná de aanslag.’

Hoe zullen de andere kandidaten zich nu gaan opstellen? Zal hun 
campagnestrategie door de aanslag veranderen?

‘Ja, absoluut. Om allerlei redenen zal hun toon gematigder worden. Allereerst omdat de campagne sterk was gepolariseerd, er woedde een verbale oorlog tussen de partijen en er was grote vijandigheid over en weer. En door die haat zag je zowel de PT’ers [aanhangers van de Partido dos Trabalhadores, de socialistische partij] als de anti-PT’ers snel radicaliseren. Van een rationeel publiek debat, essentieel in een democratie, was geen sprake meer. Daarin heb je met politieke tegenstanders te maken, niet met vijanden die uit de weg geruimd moeten worden. 
Ik vind daarom dat de kandidaten, in ieder geval voorlopig, hun strategie moeten wijzigen. Anders gooien ze alleen maar olie op het vuur.’