South China Morning Post  | Hongkong

In 2015 werd in Beijing een plan opgesteld om van China een technologische supermacht te maken. Het speelt een grote rol in de rivaliteit tussen China en de VS.

In augustus kondigde de kleine Chinese start-up Redcore aan het Amerikaanse monopolie te hebben gebroken en een eigen webbrowser 
te hebben ontwikkeld. Maar al vrij snel bleek dat de software sporen van Google Chrome bevatte en was het gedaan met de kortstondige roem van het bedrijfje. Redcore moest publiekelijk schuld bekennen.

Het incident illustreert de grieven van het Westen over wat het ziet als een gedwongen overdracht van technologie en diefstal van intellectueel eigendom. Ook werd pijnlijk zichtbaar hoe ver China nog af is van de verwezen-lijking van de ambitie een technologische grootmacht te worden.

MIC2025

De ambities van Redcore en verwante Chinese technologiebedrijven staan duidelijk omschreven in het beleidsstuk ‘Made in China 2025’ (MIC2025) 
uit 2015. Dit zet plannen uiteen om meerdere industrietakken – van 
robotica, ruimtevaart en nieuwe materialen tot schone auto’s – slagvaardig te maken. Geïmporteerde goederen moeten worden vervangen door producten van lokale makelij en er moeten nationale bedrijven opstaan die 
westerse technologiegiganten internationaal met geavanceerde technologie naar de kroon kunnen steken.

Nu, drie jaar later, is het plan een steen des aanstoots geworden in de ideologische rivaliteit tussen de grootmachten VS en China. Door de escalerende 
handelsoorlog wordt die strijd steeds openlijker uitgevochten. De Verenigde Staten voelen zich in hun globale technologische dominantie bedreigd en vinden het plan een typisch voorbeeld van oneerlijke staatsbemoeienis met de Chinese economie. ‘Maar misschien heeft de Amerikaanse houding ten opzichte van MIC2025 meer met 
perceptie te maken dan met de werkelijke stand van zaken. De Chinese maakindustrie is helemaal niet zo sterk,’ zegt onderzoeker Lu Jiun-wei van het Taiwan Institute of Economic Research. ‘Er is echter ook een strijd gaande tussen de VS en China om de politieke dominantie op het wereld-toneel. De Amerikanen proberen de snelheid waarmee de Chinese industrie op gelijk niveau komt te vertragen, en zouden de kloof liefst nog vergroten. En dat is een reële strategische doelstelling, absoluut geen perceptie,’ aldus Lu.

Het idee achter MIC2025 was dat China zijn achterstand ten opzichte van andere landen moest inhalen. Bepaald geen eenvoudige opgave, zoals het land zelf toegeeft. Neem bijvoorbeeld de informatietechnologie, een van de tien focusindustrieën uit het plan. Ondanks twee decennia hard zwoegen en miljarden dollars aan investeringen, heeft China geen commercieel levensvatbaar besturingssysteem voor computers van eigen bodem weten te ontwikkelen, 
net zo min als een microchip, laat staan een product waarmee het de door Microsoft en Intel gedomineerde internationale computermarkt op kan. ‘We zitten nog in het stadium waarin we anderen navolgen, vooral wat betreft kerntechnologieën: die zijn niet te koop en je krijgt ze niet zomaar cadeau als 
je erom vraagt,’ zegt professor Zhang Haiou van de Huazhong-universiteit voor Wetenschap en Techniek. 
Zelfs de Chinese minister van Industrie en Informatietechnologie Miao Wei geeft toe dat het land nog zeker dertig jaar nodig heeft om een industriële supermacht te worden. ‘“Made in China” is niet zo sterk als men denkt,’ hield hij afgevaardigden in 2015 voor op een presentatie van het belangrijkste adviesorgaan voor beleidszaken van het communistische land.