360 | Amsterdam

Op 12 september stemde het Europees Parlement voor een herziening van 
het auteursrecht waardoor kunstenaars en uitgevers beter worden betaald als hun content wordt hergebruikt. Het is de vraag of dit tot het beoogde resultaat zal leiden: minder macht voor Google en Facebook.

JA

Om de dringend raadzame hervorming van het auteursrecht te ondergraven verspreidt de sterk gefinancierde lobbyindustrie 
het sprookje dat het einde van internet nabij is. Dat daarbij veel linkse en subculturele ‘breinen’ het lied van de ‘internetmonopolisten’ zingen, wekt alleen maar op het eerste gezicht verbazing. Op vrijwel geen ander terrein heerst een idealisme dat zo wereldvreemd is als op dat van het internetbeleid.

Het in de realpolitik grotendeels mislukte Die Linke wil de grote digitale wereld zien als een parallel universum van vrijheid, 
anarchie en altruïsme – terwijl Google en Facebook besloten 
hun monopolie te gebruiken om mogelijke concurrentie klein te houden of zelfs uit te schakelen. Daarom heeft de Europese Commissie Google in juli een recordboete van 4,3 miljard euro opgelegd vanwege misbruik van zijn dominante marktpositie. Daarom dringen marktgezinde realisten in de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement erop aan dat het auteursrecht ook voor het eindeloze internet dient te gelden – in het bijzonder waar Google en Facebook er miljarden mee verdienen.

Dit artikel wordt geschreven door de hoofdredacteur van 
een grote redactie, die ook in haar eigen belang een effectieve hervorming van het auteursrecht voorstaat. We hebben die nodig om hoogwaardige journalistiek ook in de toekomst 
onafhankelijk te financieren. Geestelijk eigendom moet in tijden van copy-and-paste beter worden beschermd.

Degenen die een miljardenvermogen hebben 
vergaard en schandelijk genoeg nauwelijks belasting betalen, zouden in het kader van een gelijke afweging van belangen
meer ter verantwoording moeten worden geroepen voor hun uitbuiting van creativiteit