360 | Amsterdam

Hoewel Donald Trump en Vladimir Poetin op zondag 11 november jongstleden in Parijs gebroederlijk aanwezig waren bij de honderdste herdenking van de wapenstilstand in de Eerste Wereldoorlog, lijkt het machtsevenwicht in de wereld wankeler dan ooit. De Amerikaanse regering slaat aangegane verplichtingen in de wind en allianties worden ‘op bestelling’ gesloten’. Wat is er nog over van de Pax Americana?