The Guardian   | Londen  

In Nederland gaan burgers gezamenlijk wandelen 
om de wijk te verbeteren, schrijft The Guardian. 
Dat blijkt een effectieve motor voor verandering. Bijkomend voordeel: het biedt kans om samen 
te lachen.

‘Dit bord staat scheef’, zegt Henny Koot, en hij bukt zich om het recht te zetten. We zijn in Spoorwijk, een buurt in Den Haag. ‘Spoorwijk is een heel speciale buurt. Het is een groene plek waar kinderen veilig kunnen spelen op speelplaatsen en waar ondernemers uit diverse culturen winkels hebben geopend. Mensen zorgen voor elkaar’, zegt Koot, die voorzitter is van een lokale bewonersorganisatie. 
Spoorwijk mag dan een zorgzame buurt zijn, het is ook onderdeel van Laak, het kleinste stadsdeel van Den Haag en een van de armste en meest diverse.

Het gemiddelde jaarinkomen van de 4340 inwoners is 16.300 euro – zo’n 1350 euro per maand. In 2017 had 67,3 procent van de inwoners een niet-Nederlandse achtergrond – een meerderheid komt uit Suriname, maar er wonen ook mensen uit Turkije en Marokko. Net als veel stedelijke buurten heeft Spoorwijk wat oppervlakkige problemen, zoals een gebrekkige infrastructuur, geluidsoverlast, te hard rijdende auto’s en zwerfafval. 
Maar Nederlanders zijn goed in wat zij ‘participatie’ noemen.

Met deze gedachte in het achterhoofd hebben de bewoners van Spoorwijk, in plaats van individueel te klagen bij een plaatselijke instantie of problemen voor lief te nemen, een actieve manier gevonden om klachten over de wijk samen op te lossen. Om de drie maanden komen ze bij elkaar voor een wijkwandeling. Samen bezoeken ze problematische plekken en bespreken dan welke actie ondernomen moet worden.

Elke bewoner kan hieraan deelnemen en er lopen meestal zo’n tien tot vijftien mensen van diverse leeftijden en uit verschillende sociale groeperingen mee. ‘Betrokken burgers zorgen voor hun buurt en hun buren. Ze staan er niet onverschillig tegenover, want ze ervaren positieve veranderingen zodra ze hun mening mogen geven en met suggesties mogen komen’, zegt wethouder Rachid Guernaoui.

Door heel Nederland nemen burgers initiatief om de eigen wijk op te knappen. – © HH