360 | Amsterdam

Van de kandidaten die het in de Amerikaanse midterm-verkiezingen opnamen tegen oudgedienden, was bijna de helft vrouw – een absoluut record.

Zoals de 29-jarige Alexandria Ocasio-Cortez, die voor New York in het Huis van Afgevaardigden werd gekozen. Zal deze inhaalslag aanhouden? In Europa en elders worden regeringen met gelijke vertegenwoordiging onontkoombaar. Hoewel mannen veruit de meerderheid op sleutelposities behouden, lijkt een nieuwe generatie politici te zijn opgestaan.