Courrier  international | Parijs

Ingenieur en geograaf Sandford Fleming uit Montreal ontwierp in 1876 het systeem van 24 tijdzones van gelijke duur, met de 180ste meridiaan als grens waarop de datum verspringt. 
Om politieke en economische redenen hebben deze tijdzones tal van wijzigingen ondergaan.

Amerikaanse Hoofdbrekens

De Verenigde Staten zijn onderverdeeld in zes tijdzones die niet noodzakelijkerwijs samenvallen met de grenzen van de afzonderlijke staten. Daarbij komt nog het probleem van de wisseling tussen zomer- en wintertijd, waarvoor een vast tijdstip bestaat dat door de federale overheid wordt bepaald.
Maar verder is iedere staat vrij om de klok in de lente een uur vooruit te zetten en in de herfst een uur terug. En dat doen alle staten, behalve Hawaii en Arizona, waar het hele jaar door de wintertijd geldt. Let wel: Californië en een aantal staten in het noordoosten zijn ook van plan de wisseling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen, en het hele jaar door de zomertijd aan te houden.

De Datumgrens

Het systeem van 12 tijdzones met één of meer uren voorsprong op de Greenwichtijd en 12 zones met één of meer uren achterstand maakte het noodzakelijk ergens een denkbeeldige lijn te trekken waar de datum tussen twee tegenover elkaar liggende tijdzones verspringt. Dat was aanvankelijk een rechte lijn op de 180ste meridiaan, maar die rechte lijn werd hier en daar ‘gecorrigeerd’ op aandringen van een aantal landen in de Stille Oceaan. (Zie hieronder)