Arab News | Riyad

De Saoedische Rahaf al-Qunun (18) ontvluchtte het voogdijsysteem en roept vrouwelijke landgenoten op hetzelfde te doen. Volgens hoofdredacteur van Arab News doet de hype over deze zaak geen recht aan alle hervormingen die in Saoedi-Arabië gaande zijn.

De mannelijke voogdij over de vrouw in Saoedi-Arabië – of waar dan ook ter wereld – is verkeerd en discriminerend, en alle vormen van deze achterhaalde praktijk zouden moeten worden afgeschaft. Saoedi-Arabië telt, los van een handvol conservatieven die zulke maatregelen onderschrijven, legio fervente tegenstanders die dag en nacht werken om de status quo te veranderen. Iedereen die de grote, snelle veranderingen in ons land op de voet volgt, zal moeten toegeven dat op deze constatering 
weinig is af te dingen. Sinds de lancering van Vision 2030 [het ambitieuze plan van kroonprins Mohammed bin Salman om sociale en economische hervormingen door te voeren] hebben vrouwen meer rechten gekregen en is hun positie op een voor dit land historisch ongekende manier verbeterd.

Natuurlijk roepen critici dat, bijvoorbeeld, de opheffing van het rijverbod voor vrouwen, een halfjaar geleden, veel te lang op zich heeft laten wachten. Het tegenargument is: beter laat dan nooit. Het gaat erom dat vrouwen nu, net als mannen, achter het stuur kunnen gaan zitten, wat hun leven 
een stuk makkelijker heeft gemaakt. Bovendien kan het niemand zijn ontgaan dat de strenge kledingvoorschriften zijn versoepeld. Hoewel van zowel mannen als vrouwen wordt verwacht dat ze zich decent kleden, zijn vrouwen nu vrij in hun keuze een nikab, een hidjab of helemaal geen hoofdbedekking te dragen. Vrouwen mogen inmiddels in vrijwel alle sectoren 
werken en de verschillende vormen van segregatie op werkplekken en in openbare ruimtes worden opgeheven.

Stemrecht

Critici zullen terecht tegenwerpen 
dat vrouwen nog steeds geen stemrecht hebben, of wijzen op de vrouwenactivisten die afgelopen zomer, op beschuldiging van samenwerking met organisaties of landen die het koninkrijk vijandig gezind zijn, onder bedenkelijke omstandigheden zijn gearresteerd. Feit is dat mannen ook geen stemrecht hebben, want het koninkrijk heeft geen verkiezingen. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad kunnen vrouwen niet alleen stemmen, maar zich ook verkiesbaar stellen. Wat de legitieme zorgen omtrent de omstandigheden van de arrestatie en de opsluiting van de vrouwelijke activisten betreft: laten we vooral voor ogen houden dat iedereen onschuldig is totdat schuld is bewezen.

Het is te betreuren dat een aantal lokale kranten de verdachten publiekelijk aan de schandpaal heeft genageld, nog voordat een rechter uitspraak heeft gedaan. Dat is niet alleen onprofessioneel, maar vooral ook onethisch. En wat het gevangenispersoneel betreft, als blijkt dat ze buiten hun boekje zijn gegaan, dan moeten ze – en, daar ben ik van overtuigd, zullen ze – daarvoor ter verantwoording worden geroepen, zoals dat ook is gebeurd met de moordenaars van wijlen onze collega Jamal Khashoggi.

Hebben Saoedische vrouwen dan al hun rechten verworven? Het antwoordt hierop is uiteraard: nee. Er valt nog veel werk te verzetten, zeker op het gebied van vrij reizen. Maar met alle razendsnelle, positieve veranderingen die plaatsgrijpen, wankelt het voogdijsysteem op zijn laatste benen, en afschaffing is dan ook slechts een kwestie van tijd. Zo’n achterhaalde praktijk gaat simpelweg niet samen met de doelen van Vision 2030. Zoals de afgelopen tijd is gebleken, zijn moderne maatregelen, zoals de recente wet tegen seksuele intimidatie, veel effectiever dan leden van de beruchte – opgeheven – zedenpolitie de straten te laten afschuimen ‘ter bevordering van de deugd en ter voorkoming van 
de ondeugd’. In de afgelopen maanden zijn bioscopen heropend en vonden grote, gemengde evenementen, liveconcerten en straatfeesten plaats, 
zonder dat er ook maar één noemenswaardig incident is voorgevallen. Dit 
is zonder meer een prestatie, en een goede graadmeter.