Neue Zürcher Zeitung   | Zürich  

De doodsbedreigingen kwamen per telefoon, per post en per e-mail. Maar dat weerhield Roya Mahboob er niet van haar droom te verwezenlijken. Ze werd de eerste vrouwelijke IT-ondernemer van Afghanistan en een rolmodel in de strijd om vrouwenemancipatie.

In 2013 stond Roya Mahboob op de Time-lijst van de honderd invloedrijkste persoonlijkheden ter wereld. Kort daarop kregen zij en haar familie de eerste brief met een doodsbedreiging.

NZZ: Wat stond er precies in?

Roya Mahboob: ‘Dat kan ik me niet meer zo precies herinneren. Het ging er vast om dat ik de Afghaanse vrouwen zou aanzetten tot minachting van religieuze wetten en dat ik slechte echtgenotes en moeders van hen zou maken. Maar dat was nog maar het begin van een hele reeks doodsbedreigingen per telefoon, per post en per e-mail. Ze wilden dat ik zou ophouden te zijn wie ik ben.’

Wie bedoelt u precies? De taliban?

‘Het is niet zo eenvoudig dat te beantwoorden. In de eerste plaats moet je weten dat de taliban uit heel verschillende groepen bestaan. Er zijn zwaar religieuze taliban die niet gewelddadig zijn, zoals de ideologisch militante taliban. En dan zijn er natuurlijk de criminele elementen die zich uit opportunisme tot de taliban rekenen. En ten slotte zijn er nog de mannen die overdag als schijnbaar liberale zakenlieden in een pak rondlopen en ’s nachts talib worden. Het is dus moeilijk te zeggen wie precies mijn vijanden zijn.’