Vecernji List  | Zagreb  

Het opheffen van de grens tussen Kosovo en Albanië zou weleens de eerste stap kunnen zijn naar een vereniging van alle etnische Albanezen in de regio.

Kort na de aankondiging van de oprichting van een Kosovaars leger op 14 december 2018 gaat de premier van Kosovo, Ramush Haradinaj, er op sociale media prat op dat hij met zijn Albanese ambtgenoot Edi Rama een akkoord heeft ondertekend over het gemeenschappelijk toezicht op de grens tussen beide landen. Hij verzekert dat de opheffing van de grens met Albanië in maart 2019 doorgang zal vinden, en dat alles conform de Schengenregels is. Sinds 1 januari passeren goederen uit Kosovo zonder douanebemoeienis de haven van Durrës in Albanië.

Op 26 november vorig jaar, tijdens de gemeenschappelijke zitting van de regeringen van Kosovo en Albanië in Pejë, kondigden Rama en Haradinaj aan een gemeenschappelijk fonds voor het buitenlandbeleid in het leven te zullen roepen, bedoeld om tussen nu en 2025 de gezamenlijke aansluiting van Kosovo en Albanië bij de Europese Unie te bewerkstelligen. Sommige analisten zijn van mening dat deze initiatieven neerkomen op de oprichting van een Groot-Albanië. Hoewel er in dit project heel wat beren op de weg opdoemen, om te beginnen het verzet van de internationale gemeenschap, zijn Balkanspecialisten van mening dat het proces moeilijk te stoppen is.

De Albanese premier is, zo schijnt het, de strateeg achter de verwezenlijking van de Albanese droom. Zijn bijnaam is ‘Vader des vaderlands’ en hij geniet veel gezag en vertrouwen bij de Albanezen op de Balkan. Of ze nu uit Kosovo, Macedonië, Montenegro of Griekenland komen, de Albanezen hechten eraan dat hij elke politieke beslissing die hen betreft zijn zegen geeft.

Schets van een Groot-Albanië (uitgaande van de gebieden die in meerderheid door Albanezen worden bewoond)